Category Archives: Cần biết về đăng ký kinh doanh

Lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Lựa chọn loại hình doanh nghiệp LỰA  CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP  Đối với nhiều người đang có ý định thành lập một Công ty thì việc lựa chọn loại hình Công ty là TNHH 1 thành viên hay 2 thành viên trở lên, hoặc Công ty cổ phần, hoặc Công ty hợp danh… vẫn …

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam HỆ THỐNG NGÀNH A. NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 01: NÔNG NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN 011: Trồng cây hàng năm 0111 – 01110: Trồng lúa Nhóm này gồm: Các hoạt động gieo trồng (cấy, sạ) các loại cây lúa: lúa nước, …

Các ngành nghề cần giấy phép con

Các ngành nghề cần giấy phép con CÁC NGÀNH NGHỀ CẦN CÓ GIẤY PHÉP CON KHI HOẠT ĐỘNG STT Ngành nghề (1) Giấy phép con (2) Cơ quan cấp phép 01 Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa/Quốc tế Sở Du Lịch 02 …

Đặt tên cho công ty, doanh nghiệp

Đặt tên cho công ty, doanh nghiệp Tên của doanh nghiệp phải bảo đảm theo quy định tại Điều 38,39,40,41,42 – Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều 17,18,19,20 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. CÁC ĐIỀU TẠI LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 QUY ĐỊNH : Điều 38. Tên doanh nghiệp 1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp …

0906 417 905