Category Archives: Cần biết về kế toán thuế

Cần biết về lao động bảo hiểm

Cần biết về lao động bảo hiểm Tiến Luật cung cấp thông tin liên quan đến lao động và bảo hiểm xã hội được quy định theo pháp luật hiện hành như sau: 1. Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi …

Cần biết về thuế

Cần biết về thuế Khái niệm về thuế Cho đến nay trong các sách báo kinh tế trên thế giới vẫn chưa có thống nhất tuyệt đối về khái niệm thuế. Đứng trên các góc độ khác nhau theo các quan điểm của các nhà kinh tế khác nhau thì có định nghĩa về thuế …

Cần biết về kế toán

Cần biết về kế toán 1. ĐỊNH NGHĨA VỀ KẾ TOÁN: –  Theo chuẩn mực kế toán: kế toán là công việc ghi chép, tính toán bằng con số dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động, chủ yếu dưới hình thức giá trị để phản ánh, kiểm tra tình hình vận …

Cần biết về giải thể – phá sản

CẦN BIẾT VỀ GIẢI THỂ – PHÁ SẢN Tiến Luật cung cấp thông tin liên quan đến thủ tục giải thể và phá sản doanh nghiệp được quy định theo pháp luật hiện hành. I. Thủ tục giải thể doanh nghiệp: Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây: a) Kết thúc thời …

0906 417 905