Category Archives: Giải thể công ty

Giải Thể Kho Hàng – Cửa hàng

Các thủ tục THỦ TỤC GIẢI THỂ ĐIỂM KINH DOANH, CỬA HÀNG, KHO HÀNG CÔNG TY – Thành phần, số lượng hồ sơ: Hồ sơ gồm: 1. Thông báo chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh (theo mẫu Phụ lục II-16 của Thông tư01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 2. Bản sao hợp lệ Giấy …

Giải Thể Công Ty Miễn Phí

giai-the-dn

Bạn đăng gặp khó khăn ci thủ tục giải thể quá phức tạp, Hãy để chúng tôi giúp bạn Tại sao phải Giải Thể Doanh Nghiệp, Công ty  Doanh nghiệp, công ty kinh doanh không hiệu quả Doanh nghiệp, công ty gặp khó khăn, hết vốn đầu tư Vì lý do khác mà ngừng kinh …

Giải Thể Văn Phòng Đại Diện

Các thủ tục THỦ TỤC GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY – Thành phần, số lượng hồ sơ: Hồ sơ gồm: 1. Thông báo chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện (theo mẫu Phụ lục II-16 của Thông tư01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 2. Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản …

0906 417 905