Category Archives: Thành lập CN-VPĐD-Kho-Cửa hàng

THÀNH LẬP ĐIỂM KINH DOANH

Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Nếu như trước ngày 01/07/2015 (trước khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực địa điểm kinh doanh được cấp trong 01 nội dung của đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp thì nay địa điểm kinh …

Thủ Tục Thành Lập Kho Hàng – Cửa Hàng

Chúng tôi muốn thành lập một kho chứa hàng nên mong luật sư tư vấn thủ … của công ty thì bạn cần thực hiện thủ tục thông báo thành lập địa … HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, KHO HÀNG, CỬA HÀNG, XƯỞNG SẢN XUẤT. BAO GỒM: 1- Thông báo …

Thành Lập Văn Phòng Đại Diện

Với chức năng là đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó, các doanh nghiệp thường có nhu cầu thành lập văn phòng đại … HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, BAO GỒM: 1. Thông báo lập Văn phòng đại diện; 2. Quyết …

Thủ Tục Thành Lập Chi Nhánh

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu khái quát trình tự thủ tục cần thực hiện khi doanh nghiệp muốn thành lập chi nhánh quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 (đối với … HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH, BAO GỒM: 1. Thông báo lập Chi nhánh; 2. Quyết định bằng văn bản và …

0906 417 905