Category Archives: Thay đổi giấy phép

Thay Đổi Người Đứng Đầu VPĐD

Bạn lưu ý khi thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện thì văn phòng đại diện sẽ cần thực hiện thủ tục thay đổi nội dung giấy phép thành … Dịch vụ thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện của công ty tnhh, công ty cổ phần, công ty hợp danh chỉ trong …

Thay Đổi Người Đứng Đầu Chi Nhánh

Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác đối với trường hợp đăng ký bổ sung ngành nghề của chi nhánh … Dịch vụ thay đổi người đứng đầu chi nhánh của công ty tnhh, công ty cổ phần, công ty hợp danh chỉ …

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT- GIÁM ĐỐC

Hồ sơ, thủ tục khi thay đổi đại diện pháp luật cho từng loại hình doanh nghiệp khác nhau và phức tạp, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Để các doanh nghiệp tránh những băn khoăn và sai sót, nội dung bài viết sẽ cung cấp những thông tin cần thiết khi chuẩn bị hồ …

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

thay-doi-von

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký …

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CỔ ĐÔNG GÓP VỐN

thay-doi-thanh-vien

– Khi tiến hành mở công ty, hoặc tham gia góp vốn, chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp thì các bạn cần tìm hiểu những quy định về việc góp vốn trong doanh nghiệp? Quy định về vốn điều lệ của các loại hình doanh nghiệp như thế nào? Góp vốn bằng tài sản gì? Thời …

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

thu-tuc

Hiện nay, danh mục ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp không còn được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà thể hiện trên Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chưa được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi …

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ

thay-doi-tru-so

Việc đặt trụ sở không chỉ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của công ty mà còn liên quan đến các yếu tố pháp lý trong quá trình hoạt động của công ty. Pháp luật Doanh nghiệp quy định, trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ …

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

thay tên công ty

Thủ tục thay đổi tên công ty Thay đổi tên công ty là một nhu cầu thiết thực của công ty trong quá trình hoạt động, việc này tạo ra những thuận lợi hơn trong quá trình sản xuất kinh doanh, một cái tên dễ nhớ, dễ đọc để tạo nên một thương hiệu cho riêng …

0906 417 905